Віртуальні виставки

 Віртуальна виставка

«Подвижник
 української справи»
(до 135-річчя від дня народження Івана Огієнка)
Шановні користувачі!
Пропонуємо вашій увазі віртуальну виставку, присвячену 135-річчю від дня народження  відомого українського громадського діяча Івана Огієнка. Сучасники називали його людиною енциклопедичних знань, праці й обов’язку. Свій природжений хист ученого, педагога, державного,  громадського, церковного і культурного діяча він однаковою мірою успішно застосовував як мовознавець та літературознавець, редактор  та видавець, перекладач та поет, ректор та міністр, православний митрополит та історик Української церкви. Важко сказати, в якій із названих сфер діяльності Іван Огієнко залишив найпомітніший  слід. Одне беззаперечне: він чесно і сповна служив українській справі, до останніх днів свого довгого й важкого життя не полишав подвижницької  діяльності на ниві відродження нації, в захисті, а згодом в утвердженні рідної мови, культури в цілому.
Постать Івана Огієнка вже реабілітована історією. Але вона ще глибинно не пізнана і не поцінована в Україні.
Книги та статті  розкриють вам різносторонню діяльність Митрополита Іларіона.
Огієнко І. (Митрополит Іларіон) Богдан Хмельницький / Іван Огієнко; упоряд., авт. передмови і коментарів М.С.Тимошик. – Київ: Наша культура і наука, 2004. – 448с.: іл. – ISBN 966-7821-22-6

Цю книгу автор починав писати в Швейцарії, а закінчував у Канаді. Та вперше вона друкується в Україні лише тепер — більш ніж через півстоліття від часу створення.
Сфальшований, представлений односторонньо російською і радянською офіційною історіографією високий житейський, державницький і громадянський чин видатного українського гетьмана Богдана Хмельницького тривалий час потребував політично не заангажованого переосмислення. Автор поставив перед собою мету на основі доступних у діаспорі маловідомих архівних матеріалів розібратися в причинах і передумовах феномену Переяслава, за яким поступово починалася втрата Україною своєї самостійності й незалежності.
Для старшокласників і студентів, учителів і викладачів. Усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.
Огієнко І. (Митрополит Іларіон) Історія української літературної мови / Іван Огієнко; упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М.С.Тимошик. – Київ: Наша культура і наука, 2004. – 430 с.: іл. – (Видавничий проект Фундації імені митрополита Іларіона (Огієнка) "Запізніле вороття").– ISBN 966-7821-01-3.
Це одна з етапних праць ученого, яка за радянських часів вважалася особливо крамольною. В історичному розрізі, доступно і переконливо автор показав усьому світові той воістину тернистий шлях, яким пройшла українська мова в умовах століть заборон, утисків і обмежень, дослідив феномен незнищенності її, як "душі нації", "найціннішого скарбу" народу. Водночас переконливо спростовуються необґрунтовані теорії щодо "ісконного єдінства русскіх наречій" і спільної мовної колиски для української, білоруської та російської мов.

     
  Огієнко І. (Митрополит Іларіон) Рятування України / Іван Огієнко; упоряд., авт. передмови і коментарів М.С.Тимошик. – Київ: Наша культура і наука, 2005. – 464 с.: іл. – ISBN 966-7821-33-1
Основу цього видання склали досі не друковані в Україні автобіографічні праці відомого вченого, державного і релігійного діяча, з-поміж яких — “Моє життя”, “Рятування України”, “На Голгофі”, “Книга нашого буття на чужині”. Будучи не лише свідком, а й безпосереднім учасником подій, пов’язаних із тріумфом і трагедією Української революції 1917—1919 років, автор вважав “за свій конечний обов’язок” детально описати ту пору, дати майбутнім дослідникам матеріал, побудований на власних щоденниках та архівних матеріалах. Для старшокласників і студентів, учителів і викладачів. Усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.
Огієнко І. (Митрополит Іларіон) Тарас Шевченко / Іван Огієнко; упоряд., авт. передмови і коментарів М.С. Тимошик. – Київ: Наша культура і наука, 2003. – 432 с.: іл. – ISBN 966-7821-16-1
«Тарас Шевченко» — одна з небагатьох книг Івана Огієнка, яку він писав усе своє життя, але так і не довів свій творчий задум до кінця. Створені в еміграції, сотні рукописних сторінок повернулися на Батьківщину лише тепер — більш ніж через чотири десятиліття після написання і через тридцять літ після смерті автора. Це видання стане своєрідним відкриттям для сучасного шевченкознавства.
Зважаючи на новизну, емоційність і доступність викладу, авторські знахідки й відкриття, нинішній український читач мимоволі сприйме цю унікальну книгу не лише розумом, а й душею і серцем. Вона без перебільшення, писалася кров’ю серця і призначалася Україні.
Для старшокласників і студентів, учителів та викладачів. Усіх, кому небайдужа ідея національного відродження.
 Огієнко І. Українська культура: коротка історія культур. життя укр. народа; курс, читаний в укр. нар. ун-ті / Іван Огієнко. – Київ : Вид-во Книгарні Є. Череповського, 1918. – 272.: іл. – ISBN 5-7707-1680-0.
Улітку 1918 український вчений, митрополит, політичний, громадський і церковний діяч Іван Огієнко виступив засновником і став першим ректором Кам'янець-Подільського державного українського університету, в якому пізніше почав читати курс лекцій “Українська культура”. Саме за цими лекціями і видана ця книга. У ній містяться матеріали на тему культури давньої України, видання доповнене тематичними ілюстраціями, прикладами московського скорописного письма тощо.

Огієнко І. (Митрополит Іларіон) Український стилістичний словник. Підручна книжка для вивчення української літературної мови / І. Огієнко. – Вінніпег, 1978. – 496с.
Український стилістичний словник – це праця, за яку буде вдячний кожен учень, студент і вчитель української мови; батькам він стане у великій пригоді в ділі збагачення власного знання української мови і в навчанні її своїх дітей. Цей словник – це підручна книжка для вивчення української літературної мови для всіх, хто бажає кращого знання свої рідної мови.
Краснодемський В. «Готов я нести люті муки за свій Народ, за Рідний край…», або Неупереджений погляд на особистість Івана Огієнка, на його наукову спадщину / Володимир Краснодемський // Голос України. – 1997. – 4 січ. – С.7.
Стаття про  людину енциклопедичних знань, праці й обов'язку. І це невипадково. Адже природжений хист ученого, педагога, державного, громадського, церковного та культурного діяча однаково успішно виявлявся у його діяльності і як мовознавця та літературознавця, і як перекладача та поета, і як редактора та видавця, і як ректора та міністра, і як православного митрополита та історика української церкви. Важко сказати, в якій із цих сфер діяльності Іван Огієнко залишив найпомітніший слід. Одне незаперечне: він чесно й віддано служив українській справі, до останніх днів життя не полишав подвижницької діяльності на ниві відродження нації, її мови та культури. Переконує в цьому хоча б той факт, що бібліографія наукових і публіцистичних праць ученого та його художніх творів, за неповними даними, складає близько півтори тисячі назв, переважна більшість яких, на жаль, і сьогодні недоступна українському читачеві.
Онуфрійчук М. Служив народові й Богові / Микола Онуфрійчук // Літопис Волині / Ін-т дослідів Волині; ред. П. Данилюк. – Вінніпег, 1992. – № 17/18. – С.28.
В статті розповідається про життєвий і творчий шлях Івана Огієнка, його наукову, громадську та політичну діяльність.Степовик Д. Іларіон ІІ: тернистим шляхом – до зірок. Кілька думок про книгу Миколи Тимошика «Голгофа Івана Огієнка» / Дмитро Степовик // Голос України. – 1997. – 29 трав. – С. 4.
У статті розповідається про книгу Миколи Тимошика «Голгофа Івана Огієнка», яка належить до жанру наукових монографій: послідовний, хронологічно бездоганний аналіз життя й діяльності визначної особистості, ретельний добір цитованих документів, солідна джерельна база (маловідомі й невідомі архівні матеріали з України та з-за кордону), досить повне охоплення публікацій на тему дослідження.
Тимошик М. Подвижник української справи / Микола Тимошик // Літературна Україна. – 1995. – 26 берез. – С.9.
Такі постаті, як Митрополит Іларіон (світське ім’я – Іван Огієнко), не можуть не вражати неймовірною багатогранністю. Ось ці грані – громадська і державна діяльність, історія, філософія, мовознавство, книговидавництво, богослов’я і канонічне право, історія Церкви, поезія, проза, есеїстика. Якщо говорити мовою цифр, то митрополит упродовж життя написав понад 1000 праць. Проте він завжди залишався людиною, яка була до кінця відданою своїй Церкві.